lven

Par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru īsāk sauc par EKI.
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra sakārto dažāda veida izglītību Eiropā. 
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru sāka veidot 2004. gadā.
Veidošanā piedalījās 32 valstu pārstāvji.
Mērķis bija izveidot saprotamu, savstarpēji salīdzināmu sistēmu un atbalstīt izglītību visā cilvēka mūža garumā.
Katrai valstij jāievieš Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra savā izglītības sistēmā.
Latvija arī to ir dara.
Daudzās citās valstīs darbs aizvien turpinās.

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā ir 8 līmeņi.
Tas palīdz cilvēkiem Eiropā savstarpēji salīdzināt izglītību dažādās valstīs.
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos  ir visi izglītības veidi - profesionālā, vispārējā un akadēmiskā izglītība.
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos ir visas izglītības pakāpes - pamata, vidējā, augstākā un tālākizglītība.
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņos ir visas izglītības formas - formālā, neformālā un ikdienas izglītība.

Mācīšanās rezultāti un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra norāda iegūto zināšanu, spēju izmantot apgūto un prasmju pakāpi.
Svarīgs ir mācīšanās rezultāts nevis mācīšanās veids.
Mācīšanās rezultāti ir tas, ko skolēns, audzēknis vai students zina, saprot un spēj paveikt mācību beigās.
Tos sauc par zināšanām, prasmēm un kompetencēm.
Par Eiropas Komisijas mājas lapu

Eiropas Komisija izveidoja mājas lapu ESCO.
Tajā var salīdzināt un saprast dažādas kvalifikācijas Eiropas valstīs.
Katra valsts sagatavo to savā valodā. 
ESCO mājas lapa ir arī latviešu valodā.
Tās mērķi ir:
 informēt viegli saprotamā valodā;
 vienādi skaidrot prasmju, kompetenču un kvalifikāciju nozīmi;
 atbalstīt sadarbību starp valstīm;
 padarīt dažāda veida izglītību saprotamāku darba devējiem.