lven

Par Nacionālo koordinācijas punktu

Kas ir Nacionālais koordinācijas punkts? 

Nacionālo koordinācijas punktu īsāk sauc par NKP.
Katrā valstī darbojas Nacionālais koordinācijas punkts.
Tas gādā par vienādu informāciju par Eiropas kvalifikācijām katrā atsevišķā valstī un dažādu valstu starpā.
Latvijā Nacionālais koordinācijas punkts ir Akadēmiskās informācijas centrs.
Latvijā Nacionālais koordinācijas punkts veic dažādus uzdevumus:
  • kopā ar visiem izglītības jomā iesaistītajiem veido Latvijas izglītības sistēmu atbilstoši citām Eiropas valstīm;
  • kopā ar visiem izglītības jomā iesaistītajiem pēta un ziņo Eiropas Komisijai par Latvijā padarīto atbilstoši citām Eiropas valstīm;
  • nodrošina Latvijas kvalifikāciju līmeņu salīdzināšanu ar Eiropas līmeņiem ar labi saprotamiem un pārbaudāmiem veidi un apliecina to drošumu;
  • skaidro, gatavo publikācijas un pasākumus par to, kā Latvijas izglītība atbilst Eiropas izglītībai;
  • dažādos pasākumos aicina apspriest un ierosināt izmaiņas Latvijas izglītības sistēmā, lai to būtu vieglāk salīdzināt ar Eiropas izglītības sistēmu.

Par ko var uzzināt Nacionālajā koordinācijas punktā?

Nacionālajā koordinācijas punktā var pastāstīt par:
  • Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru;
  • Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru;
  • citu valstu kvalifikāciju ietvarstruktūrām un to salīdzinājumu ar Eiropu un Latviju.