lven

Kas ir kvalifikāciju ietvarstruktūra?

Kvalifikāciju ietvarstruktūra


Kvalifikāciju ietvarstruktūra sakārto dažāda līmeņa izglītību. 
Līmeni nosaka pēc mācīšanās rezultāta.
Mācīšanās rezultātu apraksta noteiktā kārtībā.
Katrs nākamais līmenis ir aizvien sarežģītāks.

Kvalifikāciju ietvarstruktūras var būt atšķirīgas.
Var būt viena kvalifikāciju ietvarstruktūra Eiropai un cita katrai atsevišķai valstij.
Var arī būt viena augstākai izglītībai un cita profesionālai izglītībai.

Nacionālā kvalifikāciju ietvarstruktūra sakārto dažāda līmeņa izglītību Latvijā.
Tas palīdz  savstarpēji salīdzināt un saskaņot dažāda veida izglītību.
Kopējā sistēma ļauj atrast vienkopus informāciju par dažāda veida izglītību un vieglāk saprast atšķirības.
Tas ļauj pāriet no viena mācīšanās līmeņa uz nākamo.