lven

Latvijas NKP publikācijas

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas NKP (2013). Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Situācijas izvērtējums LV EN

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas NKP (2013). Mācīšanās rezultātu ieviešana Latvijas izglītības iestādēs. Pētījuma ziņojums LV  EN

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas NKP (2014).  Starptautiskās kvalifikācijas Latvijā. Pētījuma ziņojums. LV  EN

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas NKP (2016).  Terminoloģija Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā. Pētījuma ziņojums. LV

Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas NKP (2016). Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Situācijas izvērtējums 2016. gadā LV 


Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas NKP (2017). Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Pašvērtējuma ziņojums LV EN 


Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas NKP (2018). Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešana Latvijā. Pašvērtējuma ziņojums. LV EN


Akadēmiskās informācijas centrs – Latvijas NKP (2020). Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras nozīme izglītībā un darba tirgū. Pētījuma ziņojums LV EN


Akadēmiskā informācijas centra – Latvijas NKP pētījums, autore: Dr.sc.admin. Anita Līce (2021). Mikrokvalifikācijas Latvijā. Pētījuma ziņojumsLV EN