lven

Dokumenti un izdevumi par EKI

Oficiālie dokumenti par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra: mācību, profesionālās un pārrobežu mobilitātes atbalstīšana 10. gadadiena

  • Brošūrā - LV EN
  • Infografikā - LV EN

Padomes Ieteikums (2017.gada 22.maijs) par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru mūžizglītībai un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 23.aprīļa Ieteikumu par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai:

  • publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – LV EN

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai (2008.gada aprīlis):

  • publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī – LV EN
  • Brošūrā – LV EN
  • Kopsavilkums - EN

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai

  • Buklets – LV, EN

Kritēriji un kārtība, kādā pielīdzināt nacionālo kvalifikāciju līmeņus EKI (angļu valodā)

Eiropas Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei
Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikuma par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras izveidošanu mūžizglītībai īstenošanas novērtējums
  (2013)

EKI rakstu sērija

5. EKI raksts: Nacionālo kvalifikāciju līmeņu pielīdzināšana EKI, Papildinātais izdevums, 2013 - EN

4. EKI raksts: Mācīšanās rezultātu izmantošana, 2011 –  LV EN

3. EKI raksts: Nacionālo kvalifikāciju līmeņu pielīdzināšana EKI, 2011 – LV EN

2. EKI raksts: NKI pievienotā vērtība, ieviešot EKI, 2010 – LV EN

1. EKI raksts: Skaidrojums par EKI mūžizglītībai, 2010 – LV EN


EKI informatīvie izdevumi (EN) 

EQF Newsletter – December 2011

EQF Newsletter – August 2011

EQF Newsletter – October 2010

EQF Newsletter – July 2010

EQF Newsletter – April 2010