lven

Pētījumi un pārskati par valstu kvalifikāciju ietvarstruktūru attīstību

Dīkina Universitāte (Deakin University)

Jaunums! 

Mikrokvalifikācijas - efektīvs risinājums izglītības guvējiem, darba devējiem un izglītības īstenotājiem  (LV)

Making micro-credentials work for learners, employers and providers (EN)


OECD

Jaunums! 

Alternatīvo kvalifikāciju attīstība  (LV)

The emergence of alternative credentials (EN)


UNESCO

Līmeņu noteikšana un mācīšanās rezultātu atzīšana, 2016 (LV)

Level-setting and recognition of learning outcomes, 2015 (EN)


Eiropas Komisija

Special Eurobarometer 417 : European area of skills and qualifications, 2014

Evaluation of the implementation of the EQF Recommendation, 2013  Summary  Annexes

Study on the (potential) role of qualifications frameworks in supporting mobility of workers and learners. Joint EU-Australia Study, 2011


Eiropas Parlaments

State of play of the European Qualifications Framework implementation, 2012


CEDEFOP


 

Global inventory of regional and national qualifications frameworks, 2019 EN LV
   
Overview of National Qualifications Framework developments in Europe, 2019 EN LV
 
Qualifications Frameworks in Europe. 2018 Developments. Briefing note, 2018 EN LV 
 


Latvia - European inventory on NQF 2016

Validation and open educational resources (OER) LV EN

Monitoring the use of validation of non-formal and informal learning LV EN

Application of learning outcomes approaches across Europe, 2016

European guidelines for validation of non-formal and informal learning, 2015 LV EN

Analysis and overview of national qualifications framework developments in European countries (Annual report 2014), 2015

National Qualifications Framework developments in Europe, 2015

Overview of National Qualifications Framework developments in Europe, 2015

5. līmeņa kvalifikācijas: izaugsme karjerā vai ceļā uz augstāko izglītību, 2014 (LV)
Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education, 2014 (EN)

Eiropas valstu NKI līmeņu aprakstu analīze un pārskats, 2013 (LV)
Analysis and overview of NQF level descriptors in European countries, 2013 (EN)

Starptautiskās kvalifikācijas, 2012 (LV) 
International qualifications, 2012 (EN)

Analysis and overview of NQF developments in European countries, Annual report, 2012

Development of national qualifications frameworks in Europe, October 2011

The development of national qualifications frameworks in Europe, August 2010

Changing Qualifications. A review of qualifications policies and practices, 2010


Eiropas Izglītības fonds

Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks. Volume I Thematic Chapters, 2015

Global Inventory of Regional and National Qualifications Frameworks. Volume II National and Regional Cases, 2015

Global national qualifications framework inventory, 2013

Global national qualifications framework inventory: country cases from EU and ETF partner countries, 2013

Transnational Qualifications Frameworks, 2010


Starptautiski projekti


„Proposed Models of Including Non-formal Sector Qualifications in National Qualifications Frameworks”, 2018 (EN).

Kvalifikāciju ietvarstruktūru izmantošana un to potenciālās izmantošanas iespējas no AII un citu mobilitātes nodrošināšanā ieinteresēto pušu perspektīvas : Projekta pārskats un ziņojums par Latviju, 2014 (LV)

The use or potential use of QFs by HEIs and other stakeholders linked to mobility, Final Report, 2014 (EN)


Cedefop informatīvie paziņojumi

Qualifications frameworks in Europe - 2017 Developments, March 2018

Qualifications frameworks in Europe, December 2016

Qualifications frameworks in Europe: coming of age, January 2016

Qualifications frameworks: expanding influence, persisting obstacles, November 2014

The hidden potential of level 5 qualifications, June 2014

At the interface of learning for employability, January 2014