lven

Publikācijas

Latvijas normatīvie akti par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru


Latvijas NKP sagatavotie informatīvie materiāli un publikācijas


Dokumenti un izdevumi par Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru:

  • Oficiālie dokumenti par EKI
  • EKI rakstu sērija, kas pieejama kā latviešu tā angļu valodā,
  • EKI ziņu izdevums (angļu valodā)

Nacionālie ziņojumi par valstu kvalifikāciju ietvarstruktūru piesaisti EKI


Pētījumi un pārskati par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru attīstību Eiropā un kvalifikāciju ietvarstruktūrām citur pasaulē