lven

Latvijas NKP sagatavojis informatīvus video

Latvijas NKP sagatavojis informatīvus video

Latvijas NKP Eiropas Komisijas projekta Nr. VS/2018/0241 ietvaros sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.

Video prezentācijās par:
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru uzzināsiet, kas ir nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūras un kā tās tika izveidotas, kā arī to, kāda ir LKI un tās sasaiste ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (EKI).
Latvijas kvalifikāciju datubāzi uzzināsiet, kā tā tika izveidota, kāda informācija tajā ir atrodama un, galvenais, kā to izmantot un kā tā var noderēt gan darbā, gan ikdienā.
Europass platformu uzzināsiet par Eiropas Komisijas izveidoto jauno Europass identitāti, jaunajām funkcijām un priekšrocībām, tāpat arī to, kā izveidot savu CV jaunā un ērtākā formātā.