lven

2020

Tiešsaistes konference „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja”

2020. gada 12. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja tiešsaistes konferenci „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja”.

Tiešsaistes konferences mērķis bija informēt par jaunās Europass platformas atklāšanu Eiropas Prasmju programmas (2020-2025) kontekstā, kā arī prezentēt iespējas, ko sniedz jaunā platforma izglītībā un darba tirgū. Papildus vēl arī bija iespēja piedalīties ekspertu diskusijā par platformas lomu izglītības un darba tirgus attīstībā.


Latvijas NKP sagatavojis informatīvas video prezentācijas

Latvijas NKP Eiropas Komisijas projekta Nr. VS/2018/0241 ietvaros sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.


Informatīvs seminārs „Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā”

2020. gada 9. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja informatīvu semināru „Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā”.

Informatīvā semināra mērķis bija sniegt informāciju par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, tās izveidi, attīstību un ietekmi uz Latvijas izglītību. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas kvalifikāciju datubāzi un tās piedāvātajām iespējām, kā arī tiks sniegta informācija par jauno Eiropas Komisijas izveidoto Europass platformu.