lven

Europass un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: Tālākie soļi

2019. gada 29. augustā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja darba semināru „Europass un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: Tālākie soļi”. 


Darba semināra mērķis bija informēt profesionālās un vispārējās izglītības politikas veidotājus, īstenotājus un sociālos partnerus par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass attīstību un apspriest aktuālos jautājumus. 


Darba seminārs notika viesnīcā „Monika”, Elizabetes ielā 21, Rīgā. 


Prezentācijas 


Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore 

Gunta Kinta, Akadēmiskās informācijas centrs 

William O'Keeffe, Eiropas Komisija  

Marta Valdmane, Akadēmiskās informācijas centrs 

Sarmīte Valaine, Valsts izglītības satura centrs