lven

2019

Darba seminārs „Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” 

2019. gada 7. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”. Darba semināra mērķis bija prezentēt AIC īstenotā pētījuma „Latvijas kvalifikāciju datubāzes izmantošana Latvijā” rezultātus kā arī informēt par aktualitātēm Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā un Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstībā.          

Darba seminārs „Europass un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: Tālākie soļi”

2019. gada 29. augustā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja darba semināru „Europass un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: Tālākie soļi”. Darba semināra mērķis bija informēt profesionālās un vispārējās izglītības politikas veidotājus, īstenotājus un sociālos partnerus par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Europass attīstību un apspriest aktuālos jautājumus.

Starptautiska konference „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību”

2019. gada 30. aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja starptautisku konferenci „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību”. Konferences mērķis bija atskatīties uz Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstību un būtiskākajām izmaiņām izglītībā kopš 2010. gada, kā arī rosināt diskusiju par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekmi uz izglītības attīstību nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Mācību seminārs „Mācīšanās rezultāti augstākās izglītības iestādēs”

2019. gada 27. martā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) rīkoja mācību semināru „Mācīšanās rezultāti augstākās izglītības iestādēs”, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar augstākās izglītības kvalifikāciju mācīšanās rezultātiem Latvijas kvalifikāciju datubāzē un to sasaisti ar Eiropas Komisijas Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) un Mācīšanās iespējas un kvalifikācijas Eiropā (LOQ) portāliem, kā arī mācīšanās rezultātu nozīmi augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā.