lven

2018

2018. gadā

Seminārs „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa iespējas augstākajā izglītībā”

Semināra Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa iespējas augstākajā izglītībā (25.10.2018.) mērķis bija bija iepazīstināt augstākās izglītības iestādes ar dažādo pieredzi neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas procesā augstākajā izglītībā, prezentēt jauno pašvērtējuma ziņojumu „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešanu Latvijā”, kā arī rosināt diskusiju par iespējām pilnveidot neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa sitēmu.