lven

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstība

2017. gada 18. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru “Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstība”.

2018. gadā Latvijai paredzēts iesniegt Eiropas Komisijā atjaunoto pašnovērtējuma ziņojumu par Latvijas izglītības piesaisti Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, balstoties uz kritērijiem, ko nosaka EKI rekomendācija.

Semināra mērķis bija diskutēt par ziņojumā iekļaujamajiem jautājumiem, balstoties uz noteiktajiem kritērijiem, kā arī aplūkot izmaiņas Latvijas izglītībā LKI ietekmē kopš tās izveides.

Seminārā piedalījās Latvijas un ārvalstu izglītības eksperti.

Seminārs notika viesnīcā „Radisson Blu Elizabete Hotel’’ (Elizabetes ielā 73, Rīgā).

Semināra programma


Prezentācijas

Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centrs
Atjaunotais pašvērtējuma ziņojums Eiropas Komisijai par Latvijas izglītības sistēmas piesaisti EKI un EAIT ietvarstruktūrai

Andra Šenberga, Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kvalitātes novērtēšana profesionālajā izglītībā – izmaiņas kopš 2012.gada

Asnate Kažoka, Akadēmiskās informācijas centrs
Kvalitātes novērtēšana augstākajā izglītībā– izmaiņas kopš 2012.gada

Māris Stinkulis, Akadēmiskās informācijas centrs
Neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšana

Juraj Vantuch, Slovākijas nacionālā profesionālās izglītības observatorija
Kvalifikāciju stāsts – Slovākijas pieredze

Kulli All, Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrija
Pašvērtējuma ziņojuma atjaunošana - Igaunijas pieredze

Karolina Pietkiewicz, Augstākās izglītības eksperte
NKI Boloņas procesa kontekstā – kritēriji, atbilstība un pieredzes