lven

2017

2017. gadā

Seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstība”

Semināra „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstība” (18.12.2017.) mērķis bija diskutēt par ziņojumā iekļaujamajiem jautājumiem, balstoties uz noteiktajiem kritērijiem, kā arī aplūkot izmaiņas Latvijas izglītībā LKI ietekmē kopš tās izveides.


Seminārs „Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”

Semināra „Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” (26.10.2017.) mērķis bija iepazīstināt profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādes ar pieredzi un sasniegto neformālās izglītības rezultātu novērtēšanā un atzīšanā.


Seminārs „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā”

Seminārs „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā” (31.05.2017.) tika rīkots ar mērķi iepazīstināt augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar Europas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un to sniegtajām iespējām, norādot arī uz šo rīku nozīmi izglītības kvalitātes novērtēšanā.