lven

2016

2016. gadā

Seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra iesācējiem”

Seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra iesācējiem” (1.12.2016.) tika rīkots ar mērķi iepazīstināt ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru profesionālās izglītības iestāžu pārstāvjus.


Konference „Latvijas kvalifikāciju datubāzes atklāšana”

Konferences „Latvijas kvalifikāciju datubāzes atklāšana” (27.10.2016.) tiešraide.


Darba seminārs „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā”

Darba seminārs „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā” (15.09.2016.) tika rīkots, lai plašāk iepazīstinātu nozares speciālistus ar izglītības terminu skaidrojumiem, kas saistīti ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) kontekstā lietoto terminoloģiju.


Darba seminārs „Mācīšanās rezultāti Diplomu pielikumos”

Darba seminārs „Mācīšanās rezultāti Diplomu pielikumos” (28.04.2016.) tika rīkots, lai diskutētu par studiju programmu mācīšanās rezultātu skaidru un precīzu atspoguļošanu Diplomu pielikumos.