lven

2015

2015. gadā

Darba seminārs “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”

Darba seminārs “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā” (14.12.2015.) tika rīkots, lai klātienē turpinātu diskutēt par terminiem.


Izglītības forums "Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: izvērtējums un attīstības iespējas"

Izglītības forums "Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: izvērtējums un attīstības iespējas"  (04.09.2015.) tika rīkots ar mērķi diskutēt par LKI lomu un perspektīvām izglītības sistēmā un darba tirgū.


Seminārs "Ārvalstu diplomu atzīšana studijām augstākajā izglītībā un nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras"

Darba seminārs   "Ārvalstu diplomu atzīšana studijām augstākajā izglītībā un nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras" (21.05.2015.) tika rīkots augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem, kuru darbība saistīta ar ārvalstu studentu uzņemšanu.