lven

2014

2014. gadā

Seminārs "Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā"

Darba seminārs  "Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā"  (12.12.2014.) tika rīkots ar mērķi rosināt diskusiju par profesionālās izglītības iestāžu lomu, veicot uz mācīšanās rezultātiem balstītu iepriekšējās izglītības atzīšanu.

Starptautiska konference "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām"

Starptautiskā konference "Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām" (14.11.2014.) tika rīkota ar mērķi uzsākt diskusiju par starptautiskajām kvalifikācijām un to nozīmi izglītības un darba tirgū,  vai nepieciešams iekļaut starptautiskās kvalifikācijas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā un  kāds ir vispiemērotākais risinājums, lai iekļautu starptautiskās kvalifikācijas Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā.

Ekspertu diskusija par Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpu Latvijā

Ekspertu diskusija  "Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpas procesi Latvijā: ieguvumi un izaicinājumi izglītības institūcijām un darba devējiem" (28.08.2014.) tika rīkota ar mērķi diskutēt par Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpas instrumentiem un to izmantošanas pieredzi. Uz semināru tika aicināti augstskolas, studentus, darba devējus un darba ņēmējus pārstāvošie eksperti.