lven

2013

2013. gadā

Seminārs "Augstākās izglītības dokumentu Diploma pielikums"

Seminārs "Augstākās izglītības dokumentu Diploma pielikums" (19.12.2013.) tika rīkots ar mērķi diskutēt par Diploma pielikumā ietveramo informāciju, t.sk., Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa norādi. Uz semināru tika aicināti augstskolu un koledžu pārstāvji, kas ir atbildīgi par Diploma pielikuma sagatavošanu.


Seminārs "Internacionalizācijas iespējas un risinājumi"

Seminārs   "Internacionalizācijas iespējas un risinājumi" (28.11.2013.) tika rīkots ar mērķi apzināt augstākās izglītības internacionalizācijas un eksportspējas iespējas, iepazīt trešo valstu kvalifikāciju ietvarstruktūras un meklēt risinājumus internacionalizācijas vides veidošanai un eksportspējas veicināšanai.


Seminārs "Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā"

Seminārs "Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā" (13.-14.09.2013.) tika rīkots sadarbībā ar Latvijas Studentu apvienību, lai paplašinātu studentu izpratni par kvalitātes novērtēšanu un mācīšanās rezultātu un kvalifikāciju ietvarstruktūru lietojumu tajā; iepazīt novērtēšanas komisijas un akreditācijas komisijas darbu un izprast akreditācijas procesa organizēšanu turpmāk.


Ekspertu diskusija par mācīšanās rezultātos balstītu izglītības procesu augstskolās

Ekspertu diskusijas "Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu izglītības procesu?" (30.08.2013.) mērķis bija noskaidrot, kādas iespējas Latvijas augstākās izglītības sistēmas attīstībai rada tās piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, kā arī novērtēt, kāds potenciāls Latvijas augstskolu starptautiskās konkurētspējas, augstākās izglītības institūciju, studentu un darba devēju attiecību kontekstā ir šajā kvalifikāciju ietvarstruktūrā akcentētajam uz mācīšanās rezultātiem balstītajam studiju procesam.


Seminārs "Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenis: attīstība un paplašināšana"

Seminārs "Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenis: attīstība un paplašināšana" (08.03.2013.) tika rīkots ar mērķi iepazīstināt dalībniekus ar citu valstu pieredzi izglītības kvalifikāciju piesaistē Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenim un diskutēt par priekšlikumiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmeņa attīstībā vispārējās un profesionālās, t.sk., pieaugušo profesionālās tālākizglītības kontekstā.