lven

2012

2012. gadā

Starptautiskā konference "Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?"

Starptautiskā konference Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām? (23.10.2012.) notika ar mērķi rosināt diskusiju par kvalifikāciju ietvarstruktūru augstāko līmeņu atvērtību ne tikai Boloņas cikla kvalifikācijām, bet arī profesionālajām kvalifikācijām. Konferencē bija iespēja iepazīties ar ārvalstu pieredzi nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru 5. un 8. līmeņu izmantošanā.


Seminārs "Augstākās izglītības atvērtība: kā padarīt augstāko izglītību pieejamāku cilvēkiem ar dažādām izglītības pieredzēm?" 

Seminārs Augstākās izglītības atvērtība: kā padarīt augstāko izglītību pieejamāku cilvēkiem ar dažādām izglītības pieredzēm? (05.10.2012.) tika rīkots ar mērķi uzsākt diskusiju par augstākās izglītības atvērtības iespējām Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā, lai varētu paplašināt augstskolās un koledžās studējošo loku.


Seminārs "Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstībā: problēmas un risinājumi"

Seminārs Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikaciju ietvarstruktūras attīstībā: problēmas un risinājumi (11.05.2012.) tika organizēts, lai rosinātu nozaru ekspertu diskusijas par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pilnveidošanu.