lven

2011

2011. gadā

Seminārs "Mācīšanās rezultāti - no teorijas uz praksi"

Seminārs Mācīšanās rezultāti - no teorijas uz praksi (25.10.2011.) tika organizēts profesionālās un augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem, lai dalītos pieredzē un diskutētu par praktiskām pieejām mācīšanās rezultātu ieviešanā un izmantošanā profesionālajā un augstākajā izglītībā.


Starptautiskā konference "Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā"

Starptautiskā konference Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā (27.04.2011.) tika rīkota, lai prezentētu Latvijas pašvērtējuma ziņojuma melnrakstu un konsultāciju procesa rezultātus.


Konference "Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru"

Konference Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru (14.02.2011.) tika organizēta, lai prezentētu ekspertu un darba grupu sagatavotos materiālus par Latvijas izglītības sistēmas piesaisti EKI un lai uzsāktu diskusijas. Konferencē ar prezentācijām uzstājās arī ārvalstu eksperti.