lven

Prezentācijas

2022. gadā

Darba seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām ” (17.05.2022.)


2020. gadā

Tiešsaistes konference „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja” (20.11.2020.)

Video prezentācijas par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā (04.09.2020.)

Informatīvs seminārs „Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā” (Smiltene, 09.10.2020.)

2019. gadā

Darba seminārs „Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” (07.11.2019.)

Darba seminārs „Europass un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: Tālākie soļi” (29.08.2019.)

Konference „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību” (30.04.2019.)

Mācību seminārs „Mācīšanās rezultāti augstākās izglītības iestādēs” (27.03.2019.)

2018. gadā

Seminārs „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa iespējas augstākajā izglītībā” (25.10.2018.)

2017. gadā

Seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstība” (18.12.2017.)

Seminārs „Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” (26.10.2017.) 

Seminārs „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā” (31.05.2017.)

2016. gadā

Seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra iesācējiem” (1.12.2016.) 

Konference „Latvijas kvalifikāciju datubāzes atklāšana” (27.10.2016.) 

Darba seminārs „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā” (15.09.2016.) 

Darba seminārs „Mācīšanās rezultāti Diplomu pielikumos” (28.04.2016.)  

2015. gadā

Darba seminārs „Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā” (14.12.2015.)

Izglītības forums „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra: izvērtējums un attīstības iespējas” (04.09.2015.) 

Darba seminārs „Ārvalstu diplomu atzīšana studijām augstākajā izglītībā un nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras”(21.05.2015.)

2014. gadā

Darba seminārs „Mācīšanās rezultātos balstīta iepriekšējās izglītības atzīšana profesionālajā izglītībā” (12.12.2014.)

Starptautiskā konference „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru atvēršana starptautiskajām kvalifikācijām” (14.11.2014.) 

Ekspertu diskusija „Eiropas prasmju un kvalifikāciju telpas procesi Latvijā: ieguvumi un izaicinājumi izglītības institūcijām un darba devējiem” (28.08.2014.)

2013. gadā

Seminārs „Augstākās izglītības dokumentu Diploma pielikums” (19.12.2013.) 

Seminārs „Internacionalizācijas iespējas un risinājumi” (28.11.2013.) 

Seminārs „Kvalitātes vērtēšana un mācīšanās rezultāti kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā” (13.-14.09.2013.) 

Ekspertu diskusija „Vai izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai motivēs Latvijas augstskolas nodrošināt uz mācīšanās rezultātiem balstītu izglītības procesu?” (30.08.2013.) 

Seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras 1. - 4. līmenis: attīstība un paplašināšana”(08.03.2013.)

2012. gadā

Starptautiskā konference „Kvalifikāciju ietvarstruktūru augstākie līmeņi: Arī profesionālajām kvalifikācijām?” (23.10.2012.) 

Seminārs „Augstākās izglītības atvērtība: kā padarīt augstāko izglītību pieejamāku cilvēkiem ar dažādām izglītības pieredzēm?” (05.10.2012.) 

Seminārs „Sociālo partneru loma Latvijas kvalifikaciju ietvarstruktūras attīstībā: problēmas un risinājumi” (11.05.2012.)

2011. gadā

Seminārs „Mācīšanās rezultāti - no teorijas uz praksi” (25.10.2011.) 

Starptautiskā konference „Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra Latvijas redzējumā” (27.04.2011.) 

Konference „Latvijas izglītības sistēmas attiecināšana pret Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru” (14.02.2011.)