lven

Vai salīdzināmas atšķirīgas ietvarstruktūras?

4. Citās kvalifikāciju ietvarstruktūrās ir vairāk kategoriju nekā tikai zināšanas, prasmes un kompetences, vai arī ir citas kategorijas. Vai kvalifikāciju ietvarstruktūras ar atšķirīgām dimensijām vispār ir salīdzināmas?

Nacionālās, reģionu vai nozaru kvalifikāciju ietvarstruktūru noslēguma prasības iespējams pielāgot to mērķiem un uzdevumiem (piemēram, valstu vai nozaru vajadzībām). Tādēļ nepastāv kāds viens vispārīgs vai tikai viens atzīts veids, kā izmantot noslēguma prasības.

EKI ir izstrādāta tā, lai atšķirību būtu pēc iespējas mazāk un tās būtu vienkāršas (skatīt 3. jautājumu). Var uzskatīt, ka EKI galvenā uzmanība ir pievērsta vissvarīgākajiem noslēguma prasību aspektiem. EKI līmeņu aprakstu vispārīgumu, bez tām piemītošajiem salīdzināmības un iedalāmības/ attiecināmības aspektiem, papildina arī tas, ka pēc rakstura vispārīgākajās EKI līmeņu aprakstos ietilpst arī ļoti līdzīgas noslēguma prasības no pašreizējām kvalifikāciju ietvarstruktūrām.