lven

Vai kvalifikācija var būt vairākos līmeņos?

6. Iespējams, ka daļa no nacionālās kvalifikāciju sistēmas noteiktā līmenī pilnīgi atbilst vienai no trim ailēm, taču saskaņā ar citām kategorijām tā labāk iederētos citā līmenī. Vai vienu un to pašu kvalifikāciju grupu var piesaistīt dažādiem līmeņiem?

Nē, jo EKI nav sistēma, pēc kuras klasificēt kvalifikācijas pēc dažādām dimensijām. Citiem vārdiem sakot, EKI tabula nav jāuztver pa atsevišķām ailēm. Lai izlasītu vienu līmeni, ir jālasa visa rinda (visas trīs ailes), turklāt paredzēts, ka katra līmeņa aprakstā ietilpst visu zemāko līmeņu rezultāti. Tātad, lai pilnībā izprastu kādu noteiktu līmeni, tas jālasa kopā ar iepriekšējiem līmeņiem (skatīt 2. un 3. jautājumu).
Eiropas valstu kvalifikāciju sistēmu plašā klāsta un daudzveidīgo kvalifikāciju rakstura dēļ bieži nacionālo kvalifikāciju sistēmu daļas (kvalifikāciju grupa) vienā līmenī atbilst vienai ailei, bet vienlaikus citā līmenī atbilst citai ailei. Kvalifikācijas var būt ļoti atšķirīgas, ņemot vērā ietverto zināšanu sarežģītību vai prasmju klāstu, tomēr vienlīdz grūti sasniedzamas.
Attēlojot EKI līmeņu aprakstus tabulā ar trim ailēm, EKI un kvalifikāciju pielīdzināšanai būtu jābūt vieglāk izprotamai. Ja tabulas formāts izraisa pretrunīgus viedokļus, ailes ir jāuzskata par mazāk svarīgām un ir jālasa visa rinda (zināšanas, prasmes un kompetences), lai kopumā novērtētu, kurā līmenī konkrētā kvalifikāciju grupa vislabāk iederas. Šādā veidā lasot līmeņu aprakstus, būs vieglāk izveidot konkrētas kvalifikācijas „smaguma centru” un tādējādi izlemt, kādā veidā to pielīdzināt EKI. Tādējādi ir uzskatāmi parādīts, ka, tā kā valsts un nozaru līmenī kvalifikācijas ir ļoti dažādas, tās nebūs iespējams nevainojami vai pilnībā piemērot EKI līmeņiem. Šajā gadījumā ir jāizmanto vislabākās piemērotības princips.