lven

Kur palikušas citas kompetences?

10. Kādēļ atsevišķas svarīgas kompetences vai metakompetences (piemēram, mācīšanās mācīties) nav iekļautas EKI?

EKI nav iekļauti formulējumi par mācīšanās rezultātu konkrētu saturu. Dažādās valstīs un sabiedrībās, visticamāk, ir citādi uzskati par pašreizējām un nākotnes svarīgākajām kompetencēm (piemēram, svešvalodu, komunikatīvā, uzņēmējdarbības, kultūras kompetence u.tml.), kuras, turklāt, laika gaitā var mainīties. EKI nav iekļautas konkrētas svarīgas kompetences, taču tajā dažādos līmeņos var būt aptvertas visas svarīgākās kompetences.

Pastāv arī dažas citas kompetences, kuras ir vispārīgākas, piemēram, „mācīšanās mācīties” vai „ētikas kompetence”, kuras nav redzami iekļautas EKI. Šīs iezīmes, ko bieži dēvē par metakompetencēm, nav iekļautas tādēļ, ka tās nav atdalāmas no citām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Tādējādi tās nav izdalītas kā papildu dimensija, bet gan ir jāuzlūko kā neatņemama zināšanu, prasmju un kompetenču sastāvdaļa. Piemēram, kompetencei „mācīšanās mācīties” ir liela nozīme teorētisko un faktu zināšanu apguvē, savukārt ētikas kompetence ir svarīga, izkopjot patstāvību un atbildību.