lven

Kas svarīgāks?

7. Vai viena aile līmeņu aprakstu tabulā ir svarīgāka par citu?

Pašreizējās kvalifikācijas ievērojami atšķirsies atkarībā no tā, cik lielā mērā būs vērstas uz zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Piemēram, akadēmiskās kvalifikācijas varētu būt vairāk vērstas uz zināšanām, savukārt, profesionālās kvalifikācijas – uz prasmēm vai kompetencēm. Kvalifikāciju pielīdzināšanas procesā šīs atšķirības ir jāidentificē ar trīs kategoriju palīdzību, kuras ir iestrādātas EKI. Turklāt, EKI uzdevums nav nekādā veidā atbalstīt vai diskriminēt kādu kvalifikāciju veidu, – tā ir neitrāls atskaites punkts visām kvalifikācijām. EKI pamatā ir kāds svarīgs mērķis – veicināt vienlīdzību starp vispārējo, profesionālo un augstākās izglītību, kā arī starp sākotnējo izglītību un tālākizglītību. Šādā ziņā visām tabulas dimensijām ir vienāda vērtība.

Iespējams, ka kāda kvalifikācija pilnībā atbilst vienai no ailēm, taču, vadoties pēc citas ailes noslēguma prasībām, tā labāk iederētos citā līmenī (skatīt 3. jautājumu). Tādēļ varētu rasties jautājums, vai kāda aile ir nozīmīgāka par citām. Šāds jautājums varētu rasties arī aiļu izkārtojuma dēļ, t.i., „zināšanas” atrodas pirms „prasmēm”. Taču visas kategorijas ir vienlīdz nozīmīgas, un aiļu secībai nav nekāda konkrēta pamata (skatīt 6. jautājumu).