lven

Jautājumi

1. Kādēļ EKI dēvē par „metaietvarstruktūru”?

2. Kādi principi ir EKI līmeņu aprakstu pamatā un ko nozīmē to formulējumi?

3. Kas domāts ar vārdiem „zināšanas, prasmes un kompetences” un kādēļ ir izmantoti šādi jēdzieni?

4. Citās kvalifikāciju ietvarstruktūrās ir vairāk kategoriju nekā tikai zināšanas, prasmes un kompetences, vai arī ir citas kategorijas. Vai kvalifikāciju ietvarstruktūras ar atšķirīgām dimensijām vispār ir salīdzināmas?

5. Pastāv viedoklis, ka EKI vajadzētu būt nevis kvalifikāciju, bet kompetenču ietvarstruktūrai, tāpēc ir izteikti ierosinājumi, ka tabulai būtu piemērots vienots termins „kompetences”. Vai šāds viedoklis ir pamatots un kāpēc ir „kvalifikāciju” ietvarstruktūra?

6. Iespējams, ka daļa no nacionālās kvalifikāciju sistēmas noteiktā līmenī pilnīgi atbilst vienai no trim ailēm, taču saskaņā ar citām kategorijām tā labāk iederētos citā līmenī. Vai vienu un to pašu kvalifikāciju grupu var piesaistīt dažādiem līmeņiem?

7. Vai viena aile līmeņu aprakstu tabulā ir svarīgāka par citu?

8. Vai EKI ir līdzīga kāpnēm? Vai noteikta līmeņa vai kvalifikācijas iegūšanai jātiek pāri katram pakāpienam? Ja tā, tad kādēļ šīs „kāpnes” beidzas pie astotā pakāpiena, ņemot vērā, ka EKI ir ietvarstruktūra mūžizglītībai? Vai kvalifikācijas iespējams iegūt dažādos līmeņos, ne tikai augstākajā līmenī?

9. Vai EKI līmeņu aprakstus iespējams izmantot arī nacionālajām kvalifikāciju ietvarstruktūrām?

10. Kādēļ atsevišķas svarīgas kompetences vai metakompetences (piemēram, mācīšanās mācīties) nav iekļautas EKI?

11. Vai EKI var izmantot izglītības programmu un profesiju klasificēšanai?

12. Kā EKI saskan ar Eiropas Augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūru?