lven

Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību

2019. gada 30. aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja starptautisku konferenci „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību”. 


Konferences mērķis bija atskatīties uz Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstību un būtiskākajām izmaiņām izglītībā kopš 2010. gada, kā arī rosināt diskusiju par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekmi uz izglītības attīstību nacionālā un starptautiskā līmenī. 

• Vai un kā NKI ietekmē izglītības attīstību? Kuros aspektos vairāk jūtama NKI ietekme, kuros – mazāk? 
• Kuriem aspektiem būtu jāpievērš lielāka uzmanība, lai pilnvērtīgi izmantotu NKI potenciālu? 
• Kuru iesaistīto pušu nozīmi NKI attīstībā būtu jāpalielina? 

Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar atjaunoto pašvērtējuma ziņojumu „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras pielīdzināšana Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”, kura apspriešanā tika iesaistīti starptautiski eksperti. Ziņojums tiks prezentēts Eiropas Komisijā. 

Konference notika viesnīcā „Mercure Riga Centre”, Elizabetes ielā 101, Rīgā. 


Prezentācijas 


Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore 

Külli All, Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Pieaugušo izglītības departamenta vadītājas vietniece (Igaunija) 

Mile Dželalija, Splitas Universitātes profesors (Horvātija) 

Horacy Dębowski, Centrālās eksaminācijas komisijas direktora vietnieks (Polija) 

Tatjana Koķe, Rīgas Stradiņa Universitātes studiju prorektore