lven

Mācību seminārs „Mācīšanās rezultāti augstākās izglītības iestādēs”

2019. gada 27. martā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) rīkoja mācību semināru „Mācīšanās rezultāti augstākās izglītības iestādēs”, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar augstākās izglītības kvalifikāciju mācīšanās rezultātiem Latvijas kvalifikāciju datubāzē un to sasaisti ar Eiropas Komisijas Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) un Mācīšanās iespējas un kvalifikācijas Eiropā (LOQ) portāliem, kā arī mācīšanās rezultātu nozīmi augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā.  

Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar labās prakses pieredzi mācīšanās rezultātu formulēšanā, ko prezentēja Ventspils Augstskolas Informācijas Tehnoloģiju fakultātes dekāns, docents Dr.phys. Māris Ēlerts, kā arī iepazīties ar Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centra pārstāvju pieredzi studiju rezultātu kartēšanā un tās ietekmē uz studiju rezultātu formulēšanu, ko prezentēja centra direktore docente, pedagoģijas doktore Nora Jansone-Ratinika un centra direktora vietnieks Matīss Sīlis. 

Semināra noslēgumā dalībnieki diskutēja par mācīšanās rezultātu formulēšanas principiem un izaicinājumiem, ar kuriem augstākās izglītības iestāžu pārstāvjiem jāsaskaras šī procesa īstenošanā. 

Mācību seminārs tika organizēts Akadēmiskās informācijas centra projekta „Databases and registers for qualifications (EQF-NCPs)” (Nr. VS/2018/0185, 2018-2020) ietvaros. Prezentācijas 

 
Gunta Kinta, Akadēmiskās informācijas centrs 

Ilva Grigorjeva, Akadēmiskās informācijas centrs – Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra 

Jana Ādmine, Akadēmiskās informācijas centrs 

Dr.phys. Māris Ēlerts, Ventspils Augstskola, Informācijas Tehnoloģiju fakultāte 

Matīss Sīlis, Rīgas Stradiņa universitāte Pedagoģiskās izaugsmes centrs