lven

Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā

2019. gada 7. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”. 


Darba semināra mērķis bija prezentēt AIC īstenotā pētījuma "Latvijas kvalifikāciju datubāzes izmantošana Latvijā" rezultātus kā arī informēt par aktualitātēm Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā un Latvijas kvalifikāciju datubāzes attistībā. 


Darba seminārs notika viesnīcā „Avalon”, 13. janvāra ielā 19, Rīgā. Prezentācijas 


Baiba Ramiņa, Akadēmiskās informācijas centra direktore 

Līva Šmaukstele, Akadēmiskās informācijas centrs 

Jana Ādmine, Akadēmiskās informācijas centrs