lven

Izveidots animēts video par LKI un EKI

Izveidots animēts video par LKI un EKI

Akadēmiskā informācijas centra (AIC) – nacionālajā koordinācijas punktā (NKP) izveidots animēts video latviešu valodā par to, kas ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), kā atrast savas kvalifikācijas LKI/ EKI līmeni, kā saprast savus mācīšanās rezultātus (zināšanas, prasmes, kompetences), un kā iegūtais LKI/ EKI līmenis noder studijās, karjerā un dzīvē.Starptautiskajiem partneriem un sabiedrībai pieejams video LKI un EKI arī angļu valodā.