lven

ESCO – portāls Eiropas prasmju/kompetenču, kvalifikāciju un profesiju klasifikācijai

2013. gada 23. oktobrī darbu sācis jauns Eiropas Komisijas  portāls – ESCO.
ESCO portālā standartizētā veidā ir klasificētas prasmes, kompetences, kvalifikācijas un profesijas.   ESCO satur vairāk kā 200 000 terminu, un tie ir pieejami 22 Eiropas Savienības valstu valodās.

ESCO ir saistīts ar starptautiskajām klasifikācijas sistēmām un ietvarstruktūrām - NACE, ISCO un EKI.  Sistēma  ļauj veido profesiju profilus, parādot saiknes starp profesijām, prasmēm, kompetencēm un kvalifikācijām.

Portāls ļaus lietotājiem apmainīties ar CV un darba vakanču datu bāzēm, kas var būt veidotas dažādās IT sistēmās.

ESCO ir izstrādājusi Eiropas Komisija un CEDEFOP sadarbībā ar partneru un konsultantu komandu.

Portāls pieejams https://ec.europa.eu/esco un lietotājiem ir bez maksas.

Vēl par ESCO un saistītiem dokumentiem