lven

Darba seminārs „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām”

2022. gada 17.maijā Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atvēršana mikrokvalifikācijām”. Semināra mērķis ir rosināt iesaistīto pušu diskusiju par mikrokvalifikāciju nozīmi Latvijas izglītības kontekstā un par iespējām tās iekļaut Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā. Pasākuma laikā pirmo reizi tiks prezentēti Akadēmiskās informācijas centra – Latvijas nacionālā koordinācijas punkta EKI pētījuma „Mikrokvalifikācijas Latvijā” (2021.g.) rezultāti un secinājumi.

Pētījums Mikrokvalifikācijas Latvijā

2020.-2021.gadā pēc Akadēmiskās informācijas centra pasūtījuma Dr.sc.admin. Anita Līce veica apjomīgu pētījumu, ar mērķi apzināt situāciju Latvijā, lai sniegtu ieguldījumu ES un Latvijas konsultāciju procesā par mikrokvalifikāciju attīstību.

Eiropas Komisija aicina uz publisko apspriešanu par iniciatīvu Mikrokvalifikācijas mūžizglītībai un nodarbinātībai

Eiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par iniciatīvu “Mikroakreditācija mūžizglītībai un nodarbinātībai”. Apspriešana ir atklāta līdz 13. jūlijam. Tās mērķis ir apkopot idejas, lai izstrādātu ES vienotu mikrokvalifikāciju definīciju, ES standartus to kvalitātei un caurredzamībai, kā arī noteiktu turpmākus pasākumus, kas jāveic institucionālā, katras valsts un Eiropas līmenī.

Eiropas Komisija aicina uz publisko apspriešanu par iniciatīvu Individuālie mācību konti

Eiropas Komisija ir uzsākusi sabiedrisko apspriešanu par individuālajiem mācību kontiem. Apspriešana ir atklāta līdz 16. jūlijam. Kas ir individuālie mācību konti? Individuālie mācību konti ir katrai personai individuāli mācību konti, kuros mācību tiesības var uzkrāt un tērēt par kvalitātīvām mācību iespējām, praksēm vai zināšanu atzīšanu. Individuālie mācību konti ir viens no veidiem, kā nodrošināt personām iespējas mācīties. Pastāv arī citas saistītas sistēmas, piemēram, mācības kuponu shēmas (bieži vien konkrētām mērķa grupām, ko vada valsts nodarbinātības dienesti) un individuālas mācības vai attīstības budžets, ko uzņēmumi dažkārt nodrošina saviem darbiniekiem.

Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja

2020. gada 12. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja tiešsaistes konferenci „Jaunais EUROPASS – izglītības un karjeras izaugsmes iespēja”. Tiešsaistes konferences mērķis bija informēt par jaunās Europass platformas atklāšanu Eiropas Prasmju programmas (2020-2025) kontekstā, kā arī prezentēt iespējas, ko sniedz jaunā platforma izglītībā un darba tirgū. Papildus vēl arī bija iespēja piedalīties ekspertu diskusijā par platformas lomu izglītības un darba tirgus attīstībā.

Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā

2020. gada 9. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja informatīvu semināru Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā. Informatīvā semināra mērķis bija sniegt informāciju par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, tās izveidi, attīstību un ietekmi uz Latvijas izglītību. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas kvalifikāciju datubāzi un tās piedāvātajām iespējām, kā arī tiks sniegta informācija par jauno Eiropas Komisijas izveidoto Europass platformu.

Latvijas NKP izveidojis informatīvas video prezentācijas

Latvijas NKP Eiropas Komisijas projekta Nr. VS/2018/0241 ietvaros sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.

Izveidots animēts video par LKI un EKI

Akadēmiskā informācijas centra (AIC) – nacionālajā koordinācijas punktā (NKP) izveidots animēts video latviešu valodā par to, kas ir Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (EKI), kā atrast savas kvalifikācijas LKI/ EKI līmeni, kā saprast savus mācīšanās rezultātus (zināšanas, prasmes, kompetences), un kā iegūtais LKI/ EKI līmenis noder studijās, karjerā un dzīvē.

Pētījums par LKD atpazīstamību un pielietojumu Latvijā

2019.gadā AIC sadarbībā ar SIA „RAIT Custom Research Baltic” veica pētījumu „Latvijas kvalifikāciju datubāzes atpazīstamība un pielietojums Latvijā”, ar mērķi pārliecināties par līdz šim veikto atpazīstamības pasākumu efektivitāti, līdztekus noskaidrojot, kādam nolūkam Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) tiek lietota, lai pilnveidotu un uzlabotu publicētās informācijas lietderību, kā arī atvieglotu tās atrašanu un uztveramību.

AIC aicina piedalīties aptaujā par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību un nozīmi izglītībā un darba tirgū.

Akadēmiskās informācijas centrs aicina aizpildīt anketu, lai gūtu priekšstatu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras atpazīstamību izglītībā un darba tirgū. Aptaujas anketa ir anonīma. Anketas aizpildīšana aizņems 7 līdz 10 minūtes

Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā

2019. gada 7. novembrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja darba semināru „Latvijas kvalifikāciju datubāzes attīstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”. Darba semināra mērķis bija prezentēt AIC īstenotā pētījuma Latvijas kvalifikāciju datubāzes izmantošana Latvijā rezultātus kā arī informēt par aktualitātēm Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā un Latvijas kvalifikāciju datubāzes attistībā.

Europass un Latvijas Kvalifikāciju Ietvarstruktūra: Tālākie soļi

2019. gada 29. augustā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja darba semināru „Europass un Latvijas Kvalifikāciju Ietvarstruktūra: Tālākie soļi”. Darba semināra mērķis bija informēt profesionālās un vispārējās izglītības politikas veidotājus, īstenotājus un sociālos partnerus par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Eiropass attīstību un apspriest aktuālos jautājumus.

Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību

2019. gada 30. aprīlī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja starptautisku konferenci „Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekme uz izglītības attīstību”. Konferences mērķis bija atskatīties uz Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstību un būtiskākajām izmaiņām izglītībā kopš 2010. gada, kā arī rosināt diskusiju par nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru ietekmi uz izglītības attīstību nacionālā un starptautiskā līmenī.

Mācību seminārs „Mācīšanās rezultāti augstākās izglītības iestādēs”

2019. gada 27. martā Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) rīkoja mācību semināru “Mācīšanās rezultāti augstākās izglītības iestādēs”, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar augstākās izglītības kvalifikāciju mācīšanās rezultātiem Latvijas kvalifikāciju datubāzē un to sasaisti ar Eiropas Komisijas Eiropas prasmju, kompetenču, kvalifikāciju un profesiju (ESCO) un Mācīšanās iespējas un kvalifikācijas Eiropā (LOQ) portāliem, kā arī mācīšanās rezultātu nozīmi augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā.

Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa iespējas augstākajā izglītībā

2018.gada 25. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa iespējas augstākajā izglītībā”. Semināra mērķis bija iepazīstināt augstākās izglītības iestādes ar dažādo pieredzi neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas procesā augstākajā izglītībā, prezentēt jauno pašvertējuma ziņojumu „Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas ieviešanu Latvijā”, kā arī rosināt diskusiju par iespējām pilveidot neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas monitoringa sistēmu.

Azerbaidžānas kvalifikāciju ietvarstruktūru 2018. gada 18. jūlijā apstiprināja premjerministrs

NKI lēmuma projekts tika izstrādāts no 2011. līdz 2015. gadam. Tas tika iesniegts ministru kabinetā apstiprināšanai 2016. gadā. 2018. gada 18. jūlijā Azerbaidžānas Republikas premjerministrs Novruzs Mamādovs apstiprināja likumprojektu Nr. 311 Azerbaidžānas Republikas Nacionālā kvalifikāciju sistēma mūžizglītībai.

Kvalifikāciju salīdzināšana uzticamai atzīšanai

2018.gada 22. augustā Rīgā norisinājās Akadēmiskās informācijas centra (AIC) kā Latvijas ENIC/NARIC centra koordinētā QUATREC (Comparison of Qualifications for Trusted Recognition) projekta atklāšanas sapulce, kurā piedalījās AIC pārstāvji un pārstāvji partneru institūcijām – Lielbritānijas, Bulgārijas, Igaunijas un Armēnijas.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstība

2017. gada 18. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja darba semināru “Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras attīstība”. 2018. gadā Latvijai paredzēts iesniegt Eiropas Komisijā atjaunoto pašnovērtējuma ziņojumu par Latvijas izglītības piesaisti Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, balstoties uz kritērijiem, ko nosaka EKI rekomendācija. Semināra mērķis bija diskutēt par ziņojumā iekļaujamajiem jautājumiem, balstoties uz noteiktajiem kritērijiem, kā arī aplūkot izmaiņas Latvijas izglītībā LKI ietekmē kopš tās izveides.

Digitālie dati mobilitātes veicināšanai augstākajā izglītībā

2017. gada 16. novembrī Akadēmiskās informācijas centra Nacionālais Europass centrs organizēja starptautisku konferenci „Digitālie dati mobilitātes veicināšanai augstākajā izglītībā”. Konferences mērķis bija diskutēt par digitālo studentu datu apmaiņu - Groningenas deklarāciju, kā arī tādiem projektiem, kā Erasmus Without Paper un EMREX, kas atbalsta ātru datu apmaiņu studentu mobilitātes veicināšanā.

Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā

2017. gada 26. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja semināru “Neformālās izglītības rezultātu novērtēšana / atzīšana Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā”. Semināra mērķis bija iepazīstināt profesionālās izglītības un augstākās izglītības iestādes ar pieredzi un sasniegto neformālās izglītības rezultātu novērtēšanā un atzīšanā.

Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju ietverti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi

2017. gada 13. jūnijā Ministru kabinets pieņēma jaunus noteikumus par Latvijas izglītības klasifikāciju. Noteikumi tika izstrādāti Latvijas izglītības klasifikācijas salīdzināšanai ar Starptautisko standartizēto izglītības klasifikāciju (ISCED-F 2013), kā arī tajos ir noteikti Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņi un tiem atbilstoši zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti.

Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā

2017. gada 31. maijā Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā”. Semināra mērķis bija iepazīstināt augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar Europas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un to sniegtajām iespējām, norādot arī uz šo rīku nozīmi izglītības kvalitātes novērtēšanā. Pārstāvji no divām augstākās izglītības iestādēm Latvijā (Rīgas Stradiņa Universitāte un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija) dalījās arī praktiskajā pieredzē Europass CV izmantošanā.

Pētījums par LKI attīstību

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas NKP sagatavojis situācijas izvērtējumu par LKI attīstību laika posmā no 2011.gada līdz 2016.gadam. Pētījuma mērķis bija analizēt LKI attīstību un tās ietekmi uz pārmaiņām Latvijas izglītībā. Pētījumā iezīmētas vairākas izmaiņas izglītībā – terminoloģijas attīstība, atsauce uz LKI/ EKI līmeni izglītības dokumentos, sociālo partneru iesaiste LKI attīstībā, LDDK projekts par darba vidē balstītām mācībām, kā arī ECVET un ECTS kredītsistēmu attīstība Latvijā.

UNESCO publikācija par līmeņu noteikšanu un mācīšanās rezultātu atzīšanu

UNESCO pētījums “Līmeņu noteikšanu un mācīšanās rezultātu atzīšana” (Level-setting and recognition of learning outcomes”, UNESCO 2015) tagad pieejams arī latviešu valodā. Pētījums iepazīstina ar līmeņu aprakstu, kas ir kvalifikāciju ietvarstruktūru neatņemama sastāvdaļa starptautiskā mērogā, izstrādi un piemērošanu, kā arī aplūko, kā mācīšanās līmeņi tiek noteikti citā kontekstā, piemēram, longitudinālos pētījumos, starptautiskajos kompetenču izvērtējumos un diagnostiskajos pārskatos. Mācīšanās rezultāti ir vienojošais jēdziens visās šajā ziņojumā ietvertajās gadījuma izpētēs.

Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra iesācējiem

2016. gada 1. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja semināru „Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra iesācējiem”. Semināra mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru un tās sniegtajām iespējām, kā arī aplūkot tās nozīmi Eiropas un pasaules kontekstā. Seminārā tika prezentēta nesen izveidotā Latvijas kvalifikāciju datubāze, kā arī sniegta informācija par informatīvajiem materiāliem saistībā ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

Latvijas Kvalifikāciju datubāzes atklāšana

2016. gada 27. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs organizēja starptautisku pasākumu “Latvijas Kvalifikāciju datubāzes atklāšanas konference“. Konferences mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas kvalifikāciju datubāzi, kā arī pastāstīt par tās izveidošanas procesu. Eiropas Komisijas pārstāvji un starptautiski eksperti dalījās savās idejās un pieredzē, veidojot kvalifikāciju datubāzes citās valstīs. Konferencē tika analizēti ar tām saistītie izaicinājumi un sniegtās iespējas.

Seminārs par terminoloģiju EKI un LKI kontekstā

2016. gada 15. septembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē iepazīstinātu nozares speciālistus ar pētījumu par kvalifikāciju ietvarstruktūrā lietoto terminoloģiju un diskutētu par izglītības terminu skaidrojumiem. Semināra mērķis bija prezentēt izstrādātos priekšlikumus un turpināt diskusiju par terminu lietošanu EKI un LKI kontekstā.

Izdota izglītības terminu vārdnīca kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) izdevis izglītības terminu skaidrojumus, kas saistīti ar Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) kontekstā lietoto terminoloģiju. Izglītības teminu skaidrojumi un ieteikumi to atveidojumiem latviešu valodā apkopoti pētījuma ziņojumā, ar kuru nozares speciālistus AIC plašāk iepazīstinās darba seminārā „Terminoloģija Eiropas un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā”, kas notiks 15. septembrī Rīgā.

Pētījums par starptautiskajām kvalifikācijām Latvijā

Akadēmiskās informācijas centra pētījuma mērķis noskaidrot, kādas starptautiskās kvalifikācijas tiek piešķirtas Latvijā un vai tās ir jāpielīdzina Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Pētījumā tika apzināta izglītības iestāžu - starptautisko kvalifikāciju sniedzēju, kā arī nozaru ekspertu padomju pārstāvju pieredze saistībā ar starptautiskajām kvalifikācijām. Tika analizētas starptautisko kvalifikāciju prasības, to pielietojuma mērogs, uzņemšanas prasības pretendentiem,

Seminārs par EKI un LKI kontekstā lietotiem terminiem

2015. gada 14. decembrī Akadēmiskās informācijas centrs rīkoja darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”, lai klātienē turpinātu diskusiju par terminiem. Seminārā dažādu institūciju pārstāvji apsprieda līdz šim lietotos terminus izglītības nozarē, iepazinās ar jauniem, kā arī diskutējot nonāca pie savstarpēji akceptējamiem variantiem.

Piedalies diskusijā par EKI un LKI kontekstā lietotiem terminiem

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) ir veicis pētījumu un sagatavojis ziņojuma „Terminoloģijas problemātika Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā” darba variantu. Šis darba dokuments ir veidots ar mērķi apzināt terminoloģijas problēmas latviešu valodā tikai Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru kontekstā. Ziņojumā aplūkotie termini attiecas uz specifisku kontekstu, un ne vienmēr tos iespējams attiecināt uz visu izglītības nozari.

EK 2015. gada ziņojums par Boloņas procesa īstenošanu

Eiropas Komisija publicējusi 2015. gada ziņojumu par Boloņas procesa īstenošanu. Progress augstākās izglītības sistēmu pilnveidošanā un studentu mobilitātes veicināšanā tika apspriests 47 valstu izglītības ministru konferencē, kas notika 2015. gada 13. maijā, Erevānā. Balstoties uz Boloņas procesa sasniegumiem pēdējos 15 gados, izglītības ministru konferencē tika izvirzītas jaunās prioritātes Eiropas Augstākās izglītības telpā ...

LKI līmeņi ir iekļauti Profesionālās izglītības likumā

2015.gada 23.aprīlī Saeima pieņēma grozījumus Profesionālās izglītības likumā. Vairāki no apstiprinātajiem grozījumiem attiecas uz profesionālās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas līmeņu sasaisti ar Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru. Likuma 5. pantā "Profesionālās kvalifikācijas līmeņi" - pieciem profesionālās kvalifikācijas līmeņiem tiek norādīta atbilstība Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim. Likuma 6.pants "Profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti" tiek papildināts ar astoto daļu: valsts atzītos profesionālo izglītību apliecinošos dokumentos un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos norāda arī Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeni. Likuma 25. panta "Profesionālās izglītības programma" pirmā daļa tiek papildināta ar piekto punktu, kas nosaka norādi uz: profesionālās izglītības programmas līmeni Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrā ...

CEDEFOP pētījums par EKI 5.līmeņa kvalifikācijām

CEDEFOP pētījums „5. līmeņa kvalifikācijas: izaugsme karjerā vai ceļā uz augstāko izglītību” (Qualifications at level 5: progressing in a career or to higher education, CEDEFOP, 2014) tagad pieejams arī latviešu valodā. Pētījums atklāj, kā dažādās valstīs mācīšanās rezultātu pieeja tiek izmantota, pielīdzinot kvalifikācijas EKI 5.līmenim, kādas kvalifikācijas tiek attiecinātas uz EKI 5.līmeni, kādi ir šo kvalifikāciju galvenie mērķi un funkcijas, kā tās tiek vērtētas datba tirgū un tālākajā izglītībā, ar kādiem mācīšanās rezultātiem tik aprakstītas šīs kvalifikācijas, kā dažādās valstīs vispār tiek izmantots EKI 5.līmenis.

Profesionālās izglītības dokumentos būs jānorāda atbilstošais LKI līmenis

No 2017.gada 1. janvāra profesionālās izglītības un profesionālo kvalifikāciju apliecinošos dokumentos jānorāda atbilstošais Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenis 2016.gada 5.aprīlī Ministru kabinets (MK) apstiprināja MK noteikumus Nr. 194 „Grozījumi MK 2005.gada 21. jūnija noteikumos Nr. 451 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti"”.

Izglītības likums nosaka Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru

2015.gada 18.jūnijā Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā (1998), ar kuriem likums tiek papildināts ar jaunu pantu par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru (8.1pants). Saskaņā ar šo pantu Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra tiek definēta kā astoņu līmeņu sistēma, kas aptver izglītības pakāpes (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un visus izglītības veidus (vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, akadēmiskā izglītība), kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kvalifikāciju. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra ir piesaistīta Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņus raksturo attiecīgajā līmenī sasniedzamie mācīšanās rezultāti...

Diskutēs par izglītības terminu tulkojumiem LKI un EKI kontekstā

Lai apkopotu rezultātus rosinātajai elektroniskai diskusijai par izveidoto izglītības terminu skaidrojošo vārdnīcu, Akadēmiskais informācijas centrs (AIC) 2015. gada 14. decembrī rīko darba semināru “Terminoloģijas problemātika Eiropas un Latvijas ietvarstruktūru kontekstā”.