lven

Nacionālie ziņojumi

Nacionālie ziņojumi par Nacionālo kvalifikāciju ietvarstruktūru pielīdzināšanu EKI (un EAIT)

Apvienotā Karaliste Ziņojums, 2010 (EN)

Austrija Ziņojums, 2011 (EN)

Beļģija (Flandrija) Ziņojums, 2014 (EN)

Beļģija (Valonija) Ziņojums, 2013 (EN)

Čehija Ziņojums, 2015 (EN)

Dānija Ziņojums, 2011 (EN)

Francija Ziņojums, 2010 (EN)

Grieķija Ziņojums, 2016 (EN)

Horvātija Ziņojums, 2013 (EN)

Igaunija Ziņojums, 2015 (EN)

Islande Ziņojums, 2014 (EN)

Itālija Ziņojums, 2012 (EN)
          Pavaddokumenti (EN)

Īrija Ziņojums, 2009 (EN)  

Latvija

  • Ziņojuma 1. versija (2011.gada maijs) – LV EN
  • Ziņojuma 2. versija (2012.gada maijs) –  LV EN

Lietuva Ziņojums, 2012 (EN)

Lihtenšteina Ziņojums, 2017 (EN)

Luksemburga Ziņojums, 2014 (EN)

Maķedonija Ziņojums, 2016 (EN)

Malta Ziņojums, 2016 (EN)

Montenegro Ziņojums, 2014 (EN)

Nīderlande Ziņojums, 2012 (EN)

Norvēģija Ziņojums, 2012 (EN)
                Paplašināts tehniskais ziņojums, 2012 (EN)

Polija Ziņojums, 2013 (EN)

Portugāle Ziņojums, 2011 (EN)

Slovēnija Ziņojums, 2014 (EN)

Somija Ziņojums, 2018 (EN)

Šveice Ziņojums, 2015 (EN)

Ungārija Ziņojums, 2015 (EN)

Vācija Ziņojums, 2013 (EN)