lven

Latvijas NKP publikācijas

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas NKP (2013). Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Situācijas izvērtējums LV  EN

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas NKP (2013). Mācīšanās rezultātu ieviešana Latvijas izglītības iestādēs. Pētījuma ziņojums LV  EN

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas NKP (2014).  Starptautiskās kvalifikācijas Latvijā. Pētījuma ziņojums. LV  EN

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas NKP (2016).  Terminoloģija Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras kontekstā. Pētījuma ziņojums. LV

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas NKP (2016). Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Situācijas izvērtējums 2016. gadā LV

JAUNS

Akadēmiskās informācijas centrs - Latvijas NKP (2017). Latvijas izglītības sistēmas piesaiste Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai mūžizglītībai un Eiropas augstākās izglītības telpas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Pašvērtējuma ziņojuma melnraksts LV EN