lven

2020

Latvijas NKP sagatavojis informatīvas video prezentācijas


Latvijas NKP Eiropas Komisijas projekta Nr. VS/2018/0241 ietvaros sagatavojis trīs informatīvas video prezentācijas par LKI un Latvijas kvalifikācijām nacionālajā un Eiropas izglītības informācijas telpā.Informatīvs seminārs "Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā"


2020. gada 9. oktobrī Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) organizēja informatīvu semināru "Latvijas kvalifikācijas Eiropas izglītības informācijas telpā". Informatīvā semināra mērķis bija sniegt informāciju par Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūru, tās izveidi, attīstību un ietekmi uz Latvijas izglītību. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas kvalifikāciju datubāzi un tās piedāvātajām iespējām, kā arī tiks sniegta informācija par jauno Eiropas Komisijas izveidoto Europass platformu.