lven

2017

2017. gadā

Seminārs „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā”

Seminārs „Europass un EKI izmantošana augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanā” (31.05.2017.) tika rīkots ar mērķi iepazīstināt augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus ar Europas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un to sniegtajām iespējām, norādot arī uz šo rīku nozīmi izglītības kvalitātes novērtēšanā.