lven

aic-aicina-piedalities-aptauja-par-latvijas-kvalifikaciju-ietvarstrukturas-atpazistamibu-un-nozimi-izglitiba-un-darba-tirgu